Billboard Ads

Share code chuyển hình ảnh sang văn bản online cho Blogspot

Table Of Contents

Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản trực tuyến là việc sử dụng các công cụ OCR (Optical Character Recognition) để nhận dạng và chuyển đổi văn bản từ hình ảnh sang dạng có thể chỉnh sửa. Đó là quá trình hữu ích giúp chuyển đổi thông tin từ các tài liệu ảnh thành dạng văn bản dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

Share code chuyển hình ảnh sang văn bản online cho Blogspot
Share code chuyển hình ảnh sang văn bản online cho Blogspot

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ code để các bạn có thể tạo ra trang chuyển hình ảnh sang văn bản online một cách nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.

Xem trước

Giới thiệu thư viện Tesseract

Tesseract - một thư viện mã nguồn mở về OCR (Optical Character Recognition - Nhận diện ký tự quang học), do nhóm Google Research phát triển, là một công cụ mạnh mẽ giúp chuyển đổi hình ảnh chứa văn bản thành dạng có thể xử lý được. Khả năng của Tesseract không chỉ giới hạn ở việc nhận diện ký tự từ hình ảnh mà còn bao gồm việc xử lý các hình ảnh chất lượng thấp, các font khác nhau và nền độc lập. Được đánh giá cao và tiếp tục được cải tiến thông qua sự đóng góp từ cộng đồng, Tesseract đang là một trong những công cụ quan trọng trong lĩnh vực này.

Trong mã JavaScript mà bạn cung cấp, sử dụng thư viện Tesseract.js để thực hiện việc nhận diện văn bản từ hình ảnh được người dùng chọn từ một tệp hình ảnh. Điều này giúp tạo ra một quy trình đơn giản và hiệu quả để chuyển đổi thông tin từ hình ảnh sang dạng văn bản có thể sử dụng và chỉnh sửa.

Cách tạo trang chuyển hình ảnh sang văn bản online

 1. Bước 1: Bạn hãy vào tạo Trang mới.

 2. Bước 2: Tại đây bạn hãy chuyển sang chế độ Chỉnh sửa HTML và copy đoạn code bên dưới dán vào.

 3. <style>
  /* CSS styles */
  #read-container {
   position: relative;
  }
  
  #imageInput {
   display: none; /* Ẩn input[type="file"] mặc định */
  }
  
  .custom-file-input {
   display: inline-block;
   padding: 10px;
   font-size: 14px;
   font-weight: bold;
   text-align: center;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
   border: 2px solid #3498db;
   color: #3498db;
   border-radius: 5px;
   background-color: #fff;
   transition: background-color 0.3s ease-in-out, color 0.3s ease-in-out;
  }
  
  .custom-file-input:hover {
   background-color: #3498db;
   color: #fff;
  }
  
  .custom-file-input:active {
   background-color: #2980b9;
   color: #fff;
  }
  
  .file-name {
   display: none; /* Ẩn tên tệp mặc định */
  }
  
  #result {
   border: 2px solid #3498db;
   border-radius: 5px;
   padding: 20px;
   margin-top: 20px;
   position: relative;
   min-height: 100px;
  }
  
  .copy-btn-container {
   text-align: center;
   margin-top: 10px;
  }
  
  .copy-btn {
   padding: 5px 10px;
   background-color: #6750a4;
   color: #fff;
   border: none;
   border-radius: 5px;
   cursor: pointer;
  }
  
  .copy-btn:hover {
   background-color: #483d8b;
  }
  </style>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/tesseract.js/5.0.4/tesseract.min.js"></script>
  <p>Chuyển hình ảnh thành văn bản online miễn phí.</p>
  <p> Lưu ý: chỉ tốt nhất khi sử dụng ảnh có chữ đen và nền trắng.</p>
  <div id='read-container'>
   <label for="imageInput" class="custom-file-input">Chọn hình ảnh</label>
   <span class="file-name"></span>
   <button onclick="performOCR()" class="custom-file-input">Tách lấy chữ</button>
   <input type="file" id="imageInput" accept="image/*" class="custom-file-input">
   <div id="result"></div>
   <div class="copy-btn-container"></div> <!-- Thêm một div để chứa nút COPY ALL -->
  </div>
  
  <script>
  // JavaScript code
  document.getElementById('imageInput').addEventListener('change', function() {
   var fileName = this.files[0].name; // Lấy tên của tệp đã chọn
   var fileNameSpan = document.querySelector('.file-name'); // Lấy tham chiếu đến phần hiển thị tên tệp
   fileNameSpan.textContent = fileName; // Hiển thị tên tệp đã chọn
   fileNameSpan.style.display = 'inline-block'; // Hiển thị phần hiển thị tên tệp
  });
  
  function performOCR() {
   var inputElement = document.getElementById('imageInput');
   var resultElement = document.getElementById('result');
   var copyBtnContainer = document.querySelector('.copy-btn-container'); // Lấy tham chiếu đến vùng chứa nút COPY ALL
   var file = inputElement.files[0];
   if (file) {
    var reader = new FileReader();
    reader.onload = function(e) {
     var img = new Image();
     img.src = e.target.result;
     img.onload = function() {
      Tesseract.recognize(img, 'vie', {
       logger: info => console.log(info),
       psm: 3,
      }).then(({ data }) => {
       if (data && data.text) {
        console.log('OCR Result:', data.text);
        resultElement.innerHTML = '<p>OCR Result:</p><pre>' + data.text + '</pre>';
        var copyBtn = document.createElement('button'); // Tạo nút COPY ALL
        copyBtn.textContent = 'COPY ALL';
        copyBtn.classList.add('copy-btn');
        copyBtn.addEventListener('click', function() { // Thêm sự kiện click cho nút COPY ALL
         copyText(data.text);
        });
        copyBtnContainer.innerHTML = ''; // Xóa bất kỳ nút COPY ALL nào trước đó
        copyBtnContainer.appendChild(copyBtn); // Thêm nút COPY ALL vào vùng chứa
       } else {
        console.log('OCR Result not found.');
        resultElement.innerHTML = '<p>OCR Result not found.</p>';
        copyBtnContainer.innerHTML = ''; // Xóa bất kỳ nút COPY ALL nào trước đó nếu không có kết quả
       }
      });
     };
    };
    reader.readAsDataURL(file);
   } else {
    alert('Vui lòng chọn một hình ảnh.');
   }
  }
  
  function copyText(text) {
   var textarea = document.createElement('textarea');
   textarea.value = text;
   document.body.appendChild(textarea);
  
   textarea.select();
   document.execCommand('copy');
   document.body.removeChild(textarea);
  
   alert('Đã sao chép thành công!');
  }
  </script>
 4. Bước 3: Xuất bản Trang và xem kết quả.

Khi thực hiện việc sử dụng các công cụ OCR, cần nhớ rằng chất lượng của kết quả sẽ phụ thuộc vào độ rõ nét của hình ảnh gốc cũng như ngôn ngữ của văn bản. Các công cụ này thường gặp khó khăn khi xử lý các hình ảnh có chất lượng thấp hoặc khi văn bản được viết bằng tay. Điều này cần được xem xét cẩn thận để đảm bảo được kết quả chính xác và đáng tin cậy từ quá trình nhận diện văn bản.

Kết luận

Như vậy mình đã chia sẻ code chuyển hình ảnh thành văn bản online giúp các bạn dễ dàng thực hiện. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, cần lưu ý đến chất lượng của hình ảnh gốc và sự hiểu biết về ngôn ngữ của văn bản. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì hãy để lại bình luận, mình sẽ giải đáp nhé. Cảm ơn các bạn

Read Also
Post a Comment