Billboard Ads

Tạo tệp Robot.txt

Robots.txt là một tệp tin văn bản nằm trong thư mục gốc của trang web và cung cấp hướng dẫn cho các công cụ tìm kiếm thu thập thông tin về các trang mà họ có thể thu thập thông tin để lập chỉ mục. Công cụ tạo tệp Robot.txt giúp chp bạn tạo một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.


Tạo file Robots.txt cho Blogger

Nhập URL Website của bạn kèm ‘https://’

# robots.txt generated by thanhtruongblog.com User-agent: * Disallow: /search/ Disallow: /blog/page/ Allow: / Sitemap: # robots.txt generated by thanhtruongblog.com User-Agent: * Allow: /wp-content/uploads/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php Disallow: /wp-content/plugins/ Disallow: /wp-admin/ Disallow: /blog/page/ Disallow: /search/ Sitemap:
Post a Comment