Billboard Ads

Công cụ nén css

Nén css rất quan trọng cho SEO

Lý do đơn giản nhất là bởi vì việc nén file sẽ giúp bạn giảm thiểu kích thước trong một trang web, từ đó sẽ tăng tốc độ trang web. Google cũng đã đề nghị khuyến khích việc nén file CSS và JS.

Tốc độ tải trang là một nhân tố rất quan trọng cho việc tối ưu hoá công cụ tìm kiếm của website hoặc blog.

Tốc độ tải trang nhanh sẽ giúp bạn cải thiện thứ hạng cao hơn trong google. Và điều quan trọng nhất, việc tăng tốc độ tải trang sẽ mang lại cho người dùng khả năng trải nghiệm tốt hơn.Từ đó sẽ giúp cho bạn tăng được nhiều lượt truy cập hơn.

@Thành Trương Blog

Nén css ngay


Post a Comment