Billboard Ads

Privacy

Chính sách quyền riêng tư (Privacy)
Chính sách quyền riêng tư (Privacy) của Thành Trương Blog

Thành Trương Blog cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bảng phương thức và các biện pháp đã được thiết lập để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách tối đa. Dưới đây là một số điều cần biết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn:

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập Thành Trương Blog, có một số thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập, bao gồm:

Thông tin như tên, địa chỉ email và thông tin liên hệ khác mà bạn cung cấp khi đăng ký để nhận bản tin hoặc tham gia bình luận trên trang web của chúng tôi.

Thông tin địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, thời gian truy cập và các trang web tham chiếu được thu thập tự động thông qua việc sử dụng cookie và công nghệ theo dõi khác.

Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

Cung cấp dịch vụ và nội dung của chúng tôi một cách hiệu quả nhất có thể.

Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và cung cấp các nội dung và thông tin phù hợp với sở thích của bạn.

Gửi cho bạn thông tin, bản tin, cập nhật và thông tin khác liên quan đến nội dung mà bạn đã đăng ký hoặc yêu cầu từ chúng tôi.

Phản hồi lại các yêu cầu hoặc câu hỏi mà bạn gửi đến chúng tôi.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách triển khai các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc phân phối không hợp lệ. Mặc dù chúng tôi đang nỗ lực hết sức có thể để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng không có hệ thống nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vì vậy, chúng tôi không thể cam kết hoặc đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin cá nhân của bạn.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu hoặc theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy định.

Cookie

Thành Trương Blog sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Bằng cách chấp nhận cookie, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi theo chính sách quy định trong Chính sách Cookie của chúng tôi.

Quyền lựa chọn và cập nhật thông tin

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

Chấp nhận thông tin

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong tuyên bố này.

Thay đổi trong tuyên bố quyền riêng tư

Chúng tôi có thể cập nhật và điều chỉnh Tuyên bố Quyền riêng tư này vào bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng Thành Trương Blog của chúng tôi.

Trân trọng,

Thông tin liên hệ:

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Trương

Địa chỉ: Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

Email: thanhtruongblog@gmail.com

Số điện thoại: 0973.898.830

Post a Comment