Tạo URL từ tiêu đề bài viết chuẩn SEO

Mọi tài nguyên được lưu trữ trên Internet đều có địa chỉ riêng của nó. Các địa chỉ này được gọi là đường dẫn URL.

URL thân thiện hoặc URL thân thiện sử dụng từ khóa để mô tả chính xác trang, giúp người dùng và công cụ tìm kiếm dễ dàng xác định.

Đây là công cụ tối ưu URL chuẩn SEO cho tiêu đề bài viết!

Tạo URL

Input

Output

Copy Reset

Đánh giá của bạn về bài viết này:

Đăng nhận xét

Comments

×Close